Mae’r Ailgylchwr Gwych Matt Pritchard yn cefnogi ein Hymgyrch Gwych i wneud Cymru’r genedl ailgylchu orau yn y byd, ydych chi?

 

 

Cymru yw’r drydedd genedl orau yn y byd am ailgylchu ar hyn o bryd – mae hyn yn epig ac yn destun balchder, ond rhaid inni ddal ati.

 

Rydym yn gweithio gyda Matt Pritchard, y cyn-berfformiwr styntiau sydd bellach yn athletwr eithafol ac yn gogydd figan enwog, sy’n rhoi blas inni ar ei rwtîn ddyddiol, yn ailgylchu popeth posibl. O’i ddisgled ben bore i’w gawod ar ôl ymarfer corff, gwyliwch y fideo i ddarganfod sut mae Matt yn wych am ailgylchu, ac yn chwarae ei ran i helpu i wneud Cymru’r genedl ailgylchu orau yn y byd.

 

Ailgylchu yw un o’r pethau hawsaf y gallwn ni oll ei wneud i warchod y blaned o gartref. Mae ailgylchu gwastraff bwyd yn helpu i greu ynni adnewyddadwy ac, yn ei fideo, mae Matt yn egluro sut gall ailgylchu dim ond dau fag te gynhyrchu digon o drydan i wefru ffôn clyfar.

 

Mae ailgylchu eitemau metel fel erosolau’n helpu i arbed llawer o ynni ac felly’n lleihau allyriadau carbon – gall ailgylchu un can erosol gwag arbed digon o ynni i bweru set deledu am wyth awr.

 

Meddai Matt Pritchard: “Mae cymaint ohonom yn mynd gam ymhellach i edrych ar ôl ein hamgylchedd ac yn ailgylchu mwy o gartref, ac mae hyn yn anhygoel! Mae ailgylchu’n rhywbeth rydyn ni oll yn ei wneud fel rhan o’n bywydau bob dydd, ond mae mwy y gallwn ei wneud o hyd heb orfod gwneud newidiadau eithafol”.

 

“Rwy’n ceisio gwneud yn siŵr fy mod yn ailgylchu o bob rhan o’r tŷ, nid o’r gegin a’r ystafell fyw yn unig. Gellir ailgylchu poteli siampŵ a gel cawod gwag o’r ystafell ’molchi, ynghyd ag erosolau gwag. Mae’n hynod o bwysig ein bod yn ailgylchu popeth posibl er mwyn helpu dyfodol y blaned.”

 

Byddwch fel Matt ac ymuno â’n Hymgyrch Gwych i’n helpu i gyrraedd rhif un drwy fod yn ailgylchwr gwych ym mhob ystafell y gwanwyn hwn. Gallwch ddysgu mwy am yr hyn y gallwch ei wneud yma.

 

 

Bydd Wych. Ailgylcha.

Two recycling collection crew workers back to back
Hand doing OK gesture with the slogan 3ydd yn y byd. Diwrnod da o ailgylchu.
Collection of recyclable items