Llaw yn dal tri bys i fyny gyda'r slogan trydydd yn y byd am ailgychu. Dim ond dweud. Bydd wych. Ailgylcha o gartref

Cymru yw’r drydedd wlad orau yn y byd am ailgylchu. Cadewch i ni gyrraedd rhif un.

DYSGWCH FWY
Selection of recyclable packaging materials

BLE GALLA I AILGYLCHU?

Darganfyddwch beth allwch chi ei ailgylchu o gartref a gerllaw gyda'n lleolwr ailgylchu.

Dysgu mwy
Smiling man in kitchen with food

Mae Matt Pritchard yn cefnogi ein Hymgyrch Gwych

Rydyn ni wedi ymuno â’r cyn berfformiwr styntiau sydd bellach yn athletwr eithafol, Matt Pritchard, sy’n rhoi blas i ni o'i drefn ddyddiol, wrth iddo ailgylchu popeth posib gydol y dyd.

Dysgu mwy
Selection of recyclable packaging materials

BLE GALLA I AILGYLCHU?

Edrychwch beth allwch chi ei ailgylchu yn y cardtref a cyffiniau.

Dysgwch fwy
Smiling man in a kitchen with food

Mae Matt Pritchard yn cefnogi ein Hymgyrch Gwych

Rydyn ni wedi ymuno â’r cyn berfformiwr styntiau sydd bellach yn athletwr eithafol, Matt Pritchard, sy’n rhoi blas i ni o'i drefn ddyddiol, wrth iddo ailgylchu popeth posib gydol y dyd.

Dysgu mwy
Hand doing OK gesture with slogan Trydydd yn y byd. Diwrnod da o ailgylchu.

Bydd Wych. Ailgylcha. 8 GAIR O GYNGOR

Bydd yn Ailgylchwr Gwych a helpu Cymru i gyrraedd y brig. Mae dinasyddion Cymru ar flaen y gad gyda’n hailgylchu gwych. A dweud y gwir, ni yw’r drydedd genedl orau yn y byd am ailgylchu. Dysga sut galli di wneud dy ran i’n helpu i gyrraedd rhif 1.

Dysgwch fwy
Man doing devil horns gestures with both hands
7

Bydd Wych Ailgylchu eich gwastraff bwyd

Bu Matt Pritchard allan ar strydoedd Caerdydd gyda thîm o weithwyr casgliadau ailgylchu i ddarganfod pam mai taro’r nod gyda’n harferion ailgylchu bwyd yw’r peth pwysicaf y gallwn ni ei wneud er mwyn cyrraedd y brig.

DYSGWCH FWY