Byddwch yn greadigol ac ennill gwyliau yn Bluestone National Park Resort

Chwilio am weithgaredd difyr i’w wneud gyda’r teulu oll, gyda chyd-letywyr, neu efallai fel gweithgaredd unigol? Beth am gymryd rhan yn y gystadleuaeth gelf #AilgylchwyrGwych gan Cymru yn Ailgylchu am gyfle i ennill gwyliau yn harddwch Bluestone National Park Resort?

P’un ai rydych chi am fod yn greadigol gyda natur, neu’n mwynhau bod yn grefftus gartref, y peth gwych am y gystadleuaeth hon yw ei bod yn caniatáu ichi fwynhau rhyddid creadigol ym mhle bynnag a fynnwch.

Barod am her?

Y cwbl y mae angen ichi ei wneud yw ail-greu’r logo ailgylchu eiconig. Gall fod yn waith celf digidol neu wedi’i wneud â llaw; gallech ddefnyddio clai, ffabrig, neu fwyd hyd yn oed. Neu gallech fanteisio ar yr holl ddeunyddiau naturiol rydych chi wedi’u casglu wrth fynd am dro ym myd natur, neu wrth ymweld â’ch parc neu draeth lleol.

Rhaid i’ch cynnig gynnwys neges sy’n cyfleu pam mae ailgylchu’n bwysig i chi.

Anfonwch eich cynnig mewn ebost at WalesRecycles@Wrap.org.uk. Byddwn ni’n caru gweld eich darluniau ar cyfryngau cymdeithasol hefyd! Rhannwch gan ddefnyddio’r hashnod #AilgylchwyrGwych.

Ynglŷn â’r wobr…

Gwyliau byr “Winter Lights Break” yn Bluestone National Park Resort. Gwyliau tair noson dros benwythnos i’w ddefnyddio rhwng 4ydd Ionawr – 25ain Mawrth 2021 ar gyfer pedwar o bobl mewn un caban. (Ac eithrio cyrraedd ar 12fed neu 19eg Chwefror 2021). Darllenwch Delerau ac Amodau llawn y gystadleuaeth am fwy o wybodaeth.

Yr Ymgyrch Gwych – Dewch inni gael Cymru i rif 1

Mae’r gystadleuaeth #AilgylchwyrGwych yn rhan o’r ymgyrch cenedlaethol mwyaf erioed yng Nghymru i hybu ailgylchu a’r nod yw cael Cymru i safle rhif un yn y byd am ailgylchu. Ni yw’r drydedd wlad orau yn y byd ar hyn o bryd, ond gydag ychydig mwy o ymdrech, gallwn gyrraedd y brig.

Gallwch ddarganfod mwy am yr Ymgyrch Gwych yma.

BYDD WYCH. AILGYLCHA.

Collection of recyclable items
Man holding food caddy and pointing to you
Two members of recycling crew