Selection of Christmas foods

Byddwch yn greadigol dros yr Ŵyl a gallech ennill yr hamper Nadolig hwn gan Castell Howell!

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Castell Howell i roi cyfle ichi ennill y wobr anhygoel hon.

Y cwbl y mae angen ichi ei wneud yw:

  1. Ewch draw i'r post wedi'i binio i ben ein tudalennau Faceook neu Twitter (gallwch nodi ar y naill dudalen neu'r llall!)

  2. Tagiwch un ffrind rydych chi'n rhannu'r hamper hwn gydag!

  3. Hoffwch Cymru yn Ailgylchu ar Facebook neu Twitter

  4. Hoffwch Castell Howell ar Facebook neu Twitter

Ac, yn bwysicaf oll, cofiwch y gallai un llond cadi o wastraff bwyd gynhyrchu digon o drydan i bweru oergell am 18 awr – mwy na digon o amser i oeri eich potel win!

Os nad oes gennych chi gadi gwastraff bwyd, gallwch archebu un yma.

Telerau ac Amodau llawn yma.

#ByddWychAilgylcha #ByddWychDrosYDolig

BE MIGHTY. RECYCLE.

Collection of recyclable items
White hand holding a black aerosol can
White hand holding a banana skin