Cogydd enwog yn ymuno â gweithwyr casglu ar Ymgyrch Gwych i helpu Cymru i gyrraedd y brig

 

 

Mae Matt Pritchard, sy’n gogydd figan, awdur ac athletwr eithafol o fri, yn cefnogi ein Hymgyrch Gwych i godi Cymru o’n safle presennol yn drydydd ar restr ailgylchwyr gorau’r byd, i rif un.

 

Bu awdur y llyfr coginio Dirty Vegan allan ar strydoedd Caerdydd gyda thîm o weithwyr casgliadau ailgylchu i ddarganfod pam mai taro’r nod gyda’n harferion ailgylchu bwyd yw’r peth pwysicaf y gallwn ni ei wneud er mwyn cyrraedd y brig.

 

Wrth ddangos i Pritchard sut i wneud y gwaith casglu, dangosodd y criw iddo sut mae gwastraff bwyd a gesglir o gartrefi lleol i’w ailgylchu yn cael ei roi’n ôl i’r gymuned ar ffurf ynni adnewyddadwy, gan gyfrannu’n uniongyrchol tuag at fynd i’r afael â newid hinsawdd.

 

Er bod mwy nag 80% ohonon ni’n ailgylchu ein gwastraff bwyd, nid pawb sy’n ailgylchu popeth posibl. Ailgylchu ein holl wastraff bwyd na ellir ei fwyta, bob tro, yw un o’r ffyrdd hawsaf y gallwn weithio gyda’n gilydd i gael Cymru i gyrraedd y brig, gan warchod y blaned ar yr un pryd.

 

Gallwch roi eich holl fwyd na ellir ei fwyta, boed yn amrwd neu wedi’i goginio, yn eich cadi gwastraff bwyd, yn cynnwys crafion ffrwythau a llysiau, bagiau te, gwaddodion coffi, esgyrn, plisg wyau a chrafion oddi ar eich plât.

 

Meddai Matt Pritchard:

“Rwy’n barod am her bob amser, a dyna pam rwy’n cefnogi ymgyrch gwych Cymru i gyrraedd safle rhif un ar restr ailgylchwyr gorau’r byd.

 

“Mae ymuno â’r gweithwyr casglu ar eu rownd wedi bod yn agoriad llygad go iawn. Gallaf weld drosof fy hun y swm enfawr o wastraff bwyd sydd eisoes yn cael ei gasglu o gartrefi pobl, mae’na dunelli ohono! Ac mae’r holl wastraff bwyd hwn yn rhoi ynni inni – pan gaiff ei gasglu, mae’n cael ei drin a’i droi’n drydan i bweru ein cartrefi.

 

“Mae mwy y gallwn ni oll ei wneud o hyd. Os ydych chi, fel fi, yn treulio llawer o amser yn y gegin, gwnewch yn siŵr bod yr holl wastraff bwyd na allwch ei fwyta’n mynd i’r lle iawn. Mae crafion ffrwythau a llysiau, bagiau te a gwaddodion coffi, yn ogystal ag unrhyw grafion oddi ar eich plât, boed yn amrwd neu wedi’i goginio, oll yn cael mynd i’ch bin gwastraff bwyd. Mae’n hynod o hawdd, ac yn rhywbeth y gallwn ni oll ei wneud i ddal ati i wneud Cymru’n lanach ac yn wyrddach. Felly, dyma ein her – dewch inni gael Cymru i’r brig.”

 

Rhowch unrhyw wastraff bwyd na ellir ei fwyta – hyd yn oed y tameidiau lleiaf – yn eich cadi gwastraff bwyd i sicrhau ei fod yn cael ei gasglu bob wythnos.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am sut caiff eich gwastraff bwyd ei droi’n ynni ac i archebu cadi cegin.

 

 

Bydd Wych. Ailgylcha.

Selection of household packaging
Collection of recyclable items
Two recycling collection crew workers back to back