Llaw yn dal tri bys i fyny gyda'r slogan trydydd yn y byd am ailgychu. Dim ond dweud. Bydd wych. Ailgylcha o gartref

Amdani i gael Cymru i rif un

Er gwaethaf yr holl heriau rydyn ni wedi’u hwynebu yn y flwyddyn ddiwethaf, mae ein harferion ailgylchu’n fwy gwych nag erioed o’r blaen. Mae mwy na 90% ohonom yn ailgylchu’n rheolaidd ac mae’r rhan fwyaf ohonom wedi gwella ein harferion yn y flwyddyn ddiwethaf, gan sicrhau ein bod yn chwarae ein rhan dros y blaned, o gartref.

Ond mae mwy y gallwn ei wneud. Ymunwch â’n Hymgyrch Gwych i gael Cymru o fod yn drydedd wlad orau’r byd i rif 1! Boed eich ailgylchu’n dod o daclo’r glanhau mawr y gwanwyn hwn neu wrth goginio, manteisiwch ar ein hawgrymiadau i fod yn chwip o ailgylchwr ac ailgylchu’n wych o bob ystafell i’n helpu i gyrraedd y brig:

Llaw yn dal a plisgyn wyau gyda'r slogan Creu ynni adnewyddadwy o gartref

Creu ynni adnewyddad-wy o gartref

Mae 80% ohonom eisoes yn helpu i daclo newid hinsawdd o’n ceginau, drwy ailgylchu gwastraff bwyd na ellir ei fwyta, fel plisg wyau, crafion ffrwythau a llysiau, esgyrn a bagiau te. Wyddoch chi fod gwastraff bwyd sy’n cael ei ailgylchu yn cael ei droi’n ynni adnewyddadwy? Gall dim ond 1 croen banana wedi’i ailgylchu greu digon o ynni i wefru dau ffôn clyfar.

Llaw yn dal potel siampŵ gyda'r slogan Dangosa i boteli'r ystafell molchi pwy di'r bos

Dangosa i boteli’r ystafell ‘molchi pwy di’r bos

Bydd Wych yn yr ystafell ’molchi i helpu Cymru i chwalu’r targed ailgylchu nesaf! Mae 85% ohonom yn ailgylchu plastigion o’r ystafell ’molchi fel poteli siampŵ, cyflyrydd gwallt, sebon dwylo a gel cawod. Mae ailgylchu 1 botel siampŵ yn arbed digon o ynni i wefru 4 iPad – dyna ddigon o bŵer ar gyfer galwadau Zoom yr wythnos nesaf!

Llaw yn dal can erosol gyda'r slogan Chawlu'r chwistrellwyr o gratref (Dro ar ôl tro)

Chwalu’r chwistrellwyr

Gellir ailgylchu metel dro ar ôl tro heb iddo golli ei ansawdd o gwbl. Felly chwaraewch eich rhan drwy ailgylchu eich holl aerosolau gwag yn cynnwys diaroglydd, chwistrell gwallt, gel eillio a pheraroglydd. Gall ailgylchu un can aerosol arbed digon o ynni i bweru set deledu am 8 awr – mae hynny’n hirach na gwylio holl gemau rygbi Sadwrn Mawr y Chwe Gwlad.

Llaw yn dal potel glanhaugyda'r slogan Câr dy gartref, câr dy blaned.

Câr dy gartref, câr dy blaned

Os byddwch chi’n taclo’r glanhau mawr y gwanwyn hwn, cadwch eich cartref a’ch planed ar ei orau drwy ymuno â’r 83% ohonom sy’n ailgylchu ein poteli nwyddau glanhau. Ansicr beth i’w wneud gyda’r eitemau llai cyffredin y dewch ar eu traws wrth glirio’r tŷ? Pethau fel batris, dillad a nwyddau trydanol bach? Ewch i gael golwg ar ein Lleolydd Ailgylchu i weld beth yw’ch opsiynau yn lleol.

Rhannwch

Smiling man in kitchen with food
Hand doing OK gesture with the slogan 3ydd yn y byd. Diwrnod da o ailgylchu.
Collection of recyclable items