Llaw yn dal tri bys i fyny gyda'r slogan trydydd yn y byd am ailgychu. Dim ond dweud. Bydd wych. Ailgylcha.

Bydd Wych ar gyfer Wythnos Ailgylchu eleni a’n helpu i gael Cymru i rif un!

Cynhelir Wythnos Ailgylchu rhwng 20 a 26 Medi 2021, a hwn yw’r ymgyrch ailgylchu cenedlaethol blynyddol mwyaf, nawr yn ei 18fed flwyddyn!

Mae ein hymgyrch Bydd Wych. Ailgylcha. yn cefnogi thema Wythnos Ailgylchu eleni i fynd ‘Gam Ymhellach’ a thynnu ynghyd i ailgylchu mwy o’r pethau iawn yn amlach er mwyn gwarchod ein hamgylchedd a chael Cymru i’r brig fel gwlad orau’r byd am ailgylchu.

Yn yr 18 mis diwethaf, mae Cymru wedi dangos ein bod yn genedl gadarn a gwydn! Mae llawer o bethau wedi digwydd nad oedd gennym reolaeth drostynt, ond mae gwarchod yr amgylchedd yn un peth y gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch. Gall bob un ohonom wneud gwahaniaeth, bob dydd, drwy arferion bach ond pwerus, fel ailgylchu.

Er gwaethaf yr heriau rydyn ni wedi’u hwynebu, mae ein hymdrechion ailgylchu’n fwy gwych nag erioed, gyda 92% ohonom yn ailgylchu’n rheolaidd, ond mae mwy fyth y gallwn ei wneud.

Ymunwch â’n Hymgyrch Gwych i gael Cymru o fod yn drydedd genedl orau’r byd am ailgylchu i rif 1!

Cofiwch rannu, hoffi neu aildrydar ein negeseuon Wythnos Ailgylchu yma:

#WythnosAilgylchu #ByddWychAilgylcha

Selection of recyclable packaging materials

BLE GALLA I AILGYLCHU?

Darganfyddwch beth allwch chi ei ailgylchu o gartref a gerllaw gyda'n lleolwr ailgylchu.

Dysgu mwy
Dynes gyda gwallt golau gyda can diod gyda arwyddair

ALLA' I EI AILGYLCHU

Darganfyddwch beth i’w wneud ag eitemau’r cartref.

Dysgu mwy
Selection of recyclable packaging materials

BLE GALLA I AILGYLCHU?

Edrychwch beth allwch chi ei ailgylchu yn y cardtref a cyffiniau.

Dysgwch fwy
Dynes gyda gwallt golau gyda can diod gyda arwyddair

ALLA' I EI AILGYLCHU

Darganfyddwch beth i’w wneud ag eitemau’r cartref.

Dysgu mwy
hand holding a green plastic shampoo bottle with the slogan

Bydd Wych. Ailgylcha. 8 GAIR O GYNGOR

Bydd yn Ailgylchwr Gwych a helpu Cymru i gyrraedd y brig. Mae dinasyddion Cymru ar flaen y gad gyda’n hailgylchu gwych. A dweud y gwir, ni yw’r drydedd genedl orau yn y byd am ailgylchu. Dysga sut galli di wneud dy ran i’n helpu i gyrraedd rhif 1.

Dysgwch fwy
Hand holding up a banana skin with the slogan

Bydd Wych. Ailgylcha Ffeithiau difyr am ailgylchu

Darganfod ffeithiau hynod ddiddorol am ailgylchu yng Nghymru.

DYSGWCH FWY