BYDD WYCH
Ailgylcha

Hand bursting out of paper holding a crushed plastic bottle

Mae Cymru’n genedl o Ailgylchwyr Gwych

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn malio am ein heffaith ar y blaned ac am fod yn ailgylchwyr da. Mae mwy na 90% ohonom yn ailgylchu’n rheolaidd, gydag 80% ohonom yn ailgylchu mwy o eitemau eleni nag yn 2019. Oherwydd ein holl ymdrechion ni, Cymru yw’r drydedd wlad orau yn y byd am ailgylchu. Ond rydyn ni am ddal ati a chyrraedd y brig.

Mae bron i’n hanner ni yn dal i roi o leiaf un eitem yn y bin anghywir, felly mae mwy fyth y gallwn ei wneud. O wneud newidiadau bach, gallech wneud gwahaniaeth mawr a helpu Cymru i fod y genedl orau yn y byd am ailgylchu.

Ymunwch â’n hymgyrch gwych i gael Cymru i gyrraedd y brig trwy gymryd un o’r camau bach – ond gwych – canlynol.

1. Ailgylchu’ch holl wastraff bwyd

Yn cynnwys crafion ffrwythau a llysiau, bagiau te, gwaddodion coffi, plisg wyau a chrafion oddi ar eich plât. Cogydd enwog yn ymuno â chriwiau casglu i ddysgu sut mae gwastraff bwyd yn creu ynni.

2. Cofio am y caniau

Ailgylchwch ganiau erosol o bob ystafell. Beth i’w wneud gydag erosolau.

3. Dofi’r poteli siampŵ

Yn ogystal â photeli cyflyrydd gwallt, nwyddau glanhau, sebon dwylo a gel cawod. Dysgwch fwy am ailgylchu poteli plastig.

Man holding food caddy and pointing to you
Selection of household packaging
Collection of recyclable items